Till startsida

Inledning

Kandidatutbildningen utbildar skådespelare för teater, film, TV och radio. Vi som arbetar med utbildningen ser som vår främsta uppgift att utveckla professionella, självständiga och kritiskt tänkande konstnärer med ett personligt scenspråk.

Masterutbildning i teater med fördjupning i skådespeleri.
Vi vänder oss till dig som varit yrkesverksam under några år, och som längtar efter att utforska något du hittills aldrig haft möjlighet att göra.
Utbildningen syftar till att vidareutveckla ditt sceniska språk, dina konstnärliga drivkrafter och sceniska uttryck. Utbildningen är forskningsförberedande.

Masterutbildning Contemporary Performative Arts är en ny masterutbildning som startade hösten 2012. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma konstnärer med omfattande erfarenhet från områdena fysisk gestaltning, dansfilm och/eller ljudkonst inom det performativa området.
Utbildningen syftar till att vidareutveckla studentens eget språk, konstnärliga drivkrafter och sceniska uttryck. Utbildningen är forskningsförberedande.

Fristående kurser
Vi erbjuder fristående kurser i skådespeleri med olika innehåll och teman. Kurserna vänder sig främst till dig som redan har en skådespelarutbildning eller längre erfarenhet från skådespeleri och teater.

Organisation
Sammanlagt studerar c:a 30 helårsstudenter på de olika utbildningarna. Vi som arbetar med utbildningarna är sju fast anställda pedagoger, en mängd gästlärare samt teknisk och administrativ personal.

Utbildningen leds av enhetschefen Catharina Bergil tillsammans med en ledningsgrupp bestående av ämnesföreträdaren Pia Muchin, studierektorerna Monica Danielson och Peter Melin samt en studentrepresentant. Vi lägger stor vikt på samarbeten mellan ämnen och lärare för att skapa helhet i utbildningarna.

Kontaktinformation

Catharina Bergil

Enhetschef,

Telefon:
0768-581247

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta