Till startsida

Ledarskapsutbildning för kvinnor i musiklivet - Högskolan för scen och musik deltar

Nyhet: 2012-09-13

Spela Jämnt heter den nya utbildning som ska ge det svenska musiklivet fler chefer som är kvinnor. Bakom utbildningen står arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst i samarbete med Högskolan för scen och musik, vars omfattande erfarenheter av arbete med jämställdhetsfrågor i projekten Att gestalta kön på teaterområdet och Musik och Genus på musikområdet nu tas tillvara i ett nytt sammanhang.

Uppdraget att vara scenkonstchef, det personliga ledarskapet, verksamhetsplanering, omvärld och kulturpolitik samt kommunikation är några delar av innehållet i utbildningen som vänder sig till kvinnor med bakgrund i musikvärlden samt erfarenhet av en arbetsledande funktion. Nio kvinnor kommer att antas till programmet. Målet är att öka antalet kvinnor som är chefer inom musikområdet som ett led i arbetet för ökad jämställdhet i branschen.

Mer information om utbildningen finns på Svensk Scenkonsts hemsida.

Slutrapporterna från projekten Att gestalta kön och Musik och Genus finns här.

AV:

Artikeln har inga kommentarer, kommentera artikeln.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta