Till startsida

Marimbakonsert

Konsert

Det melodiska slagverksinstrumentet marimba är så ungt inom den klassiska musiken att verk från 1980-talet betraktas som klassiker. Den mesta musiken skrivs just nu. Redan som student får man vänja sig vid ständigt ny repertoar och ett naturligt nära samarbete med tonsättare.

Musik av John Cage, Daniel Berg (uruppförande), Gordon Stout och Tobias Broström.

Vid denna lunchkonsert får vi möta studenter som tillsammans med sin lärare Daniel Berg presenterar musik ur både den klassiska och den nya solo- och kammarmusikrepertoaren.

Boka biljetter

Datum: 2012-10-05

Tid: 12:15 - 13:00

Kategorier: Musik

Arrangör: Högskolan för scen och musik

Plats: Artisten, Fågelsången 1
Ohlinsalen, B 301

Ytterligare information:
2012-10-05_Marimbakonsert.pdf

Avgift: 20:-

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta