Till startsida

Orgel med relaterade klaverinstrument

120 hp

Masterutbildning med fokus på organisten som solistisk och kammarmusikalisk konstnär. Utbildningen ger dig både djup och bredd som organist och är öppen för dig med kandidatexamen  i musik.

Denna masterutbildning vänder sig till dig som är intresserad av att fortsätta studera orgel för att arbeta som solist och/eller kammarmusiker på orgel och relaterade klaverinstrument.
Det kan handla om såväl interpretation som improvisation, undervisning på högre nivå, verksamhet inom Svenska kyrkan och andra trossamfund (kyrkomusikexamen avancerad nivå) och/eller forskning inom orgel och relaterade klaverinstrument. Utbildningen ges på engelska.

Läs om antagningen
Läs vad studenter och lärare tycker om utbildningen

Grunddragen i utbildningen och miljön

• Individuell undervisning på orgel samt relaterade klaverinstrument: cembalo, klavikord, piano, harmonium samt gruppundervisning, seminarier och master classes fördelat på:
1. Huvudinstrument 60 hp
2. Självständigt arbete (examensarbete), 30 hp
3. Orgelrelaterade klaverinstrument 18 hp
4. Fördjupningskurser ”Orgeln som tidsspegel” 1-4, 12 hp

• Utbildningen är en internationell masterutbildning. Undervisningsspråket är engelska

• Lärarna på Högskolan för scen och musik inom orgelinterpretation och -improvisation håller hög konstnärlig och vetenskaplig kompetens. Bland lärarna återfinns Johannes Landgren, Karin Nelson, Joel Speerstra, Mikael Wahlin m fl.

• Unik studiemiljö: Göteborg har en instrumentpark som saknar motsvarighet i Sverige och som väl kan mäta sig med förutsättningarna i vilken europeisk studieort som helst.
Flera av dessa instrument står till ditt förfogande: den nordtyska barockorgeln och Willisorgeln i Örgryte Nya kyrka, den fransk-symfoniska orgeln på Högskolan för scen och musik m fl.

• Högskolan för scen och musik utbildar för många konstnärliga och pedagogiska yrken: lärare i musik och teater, musiker med flera  inriktningar och scenartister på både grund- och avancerad nivå. Forskarutbildning finns i fyra ämnen. Högskolan präglas av samarbete, både mellan nivåerna och mellan utbildningarna. Studenterna får många möjligheter att framträda offentligt, både i huset Artisten, mitt i Göteborg, och på annat håll i och utanför stan.

• Den årliga Göteborg International Organ Academy är integrerad i utbildningen med seminarier, masterclass och konserter etc med internationellt erkända musiker/lärare.

• Utbildningen är forskningsförberedande: forskningscentret GOArt - Göteborg Organ Art Center - är en aktiv, profilerad och internationellt erkänd forskningsmiljö inom orgel och relaterade klaverinstrument.

• Högskolan för scen och musik och GOArt har ett mycket stort internationellt kontaktnät för bl a gästlärare och utbytesundervisning med hela Europa, USA m fl länder.

Till GOArts hemsida

 

Kontaktinformation

Ingemar Henningsson

Enhetschef,

Telefon:
0705-734026

Kontaktinformation

Madeleine von Liewen Wistrand

Studierektor,

Telefon:
031-786 4111

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta