Till startsida

Antagning till Contemporary Performative Arts

Ansökan
Sista ansökningsdag var 7 februari 2014 för studiestart hösten 2014.

Alla sökande har fått e-postmeddelande från HSM
17 februari: Kallelse till intervju

Nästa ansökningsperiod är 1 december 2015-15 januari 2016.

Du söker
till Contemporary Performative Arts med en personlig projektidé inom området scenisk gestaltning/skådespeleri.
 Projektidén ska formuleras skriftligt (max tre A4-sidor).
Förutom själva projektidén ska du även beskriva hur du vill genomföra ditt projekt vad gäller form, tidsupplägg, redovisning m m.
Du kan även komplettera ansökan med CD, DVD eller annat material om du vill.

Skicka projektidé och annat material till
Högskolan för scen och musik, Box 210, 405 30 Göteborg.
Märk kuvertet ”CPA”.
Du kan också skicka materialet via e-post till: utbildningsexpedition@hsm.gu.se

Antagningsprov
Formulerandet av projektidén utgör första delen i antagningsprovet.

Om antagningsjuryn så beslutar, kallas den sökande därefter till vidare prov.
 Den personliga projektidén ligger till grund för det självständiga arbetet (examensarbetet) i utbildningen för de studerande som antas.

Att arbeta med ett projekt som delas av flera
Det är möjligt att söka utbildningen med ett projekt som t ex är relaterat till andra sökandes projekt eller som är en del av ett arbete utanför skolan. Kanske tillhör du en grupp där flera är intresserade av att söka utbildningen eller du har en projektidé som är en del av fleras arbete.
Observera att du söker till utbildningen som individ, och som student examineras du i de olika kurserna och i utbildningen som helhet utifrån ditt eget arbete.

Kontaktinformation

Catharina Bergil

Enhetschef,

Telefon:
0768-581247

Kontaktinformation

Pia Muchin

Studierektor,

Telefon:
031-786 5562

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta