Till startsida

Contemporary Performative Arts

Dance for screen - Performative Sound Art - Physical performance

En masterutbildning för dig som vill gå utanför gränserna och söka nya former för konstnärliga uttryck

Utbildningen är öppen för sen anmälan till 1 februari via www.antagning.se.

Läs mer om förkunskapskrav och antagning

Läs mer om innehållet och målen

Lärare knutna till utbildningen
Liz Aggiss - visual performance
Jason Bowman - fri konst
Anders Hultqvist - musikalisk gestaltning
Helena Jonsdottir - film, koreografi
Janez Jansa - performance
Cecilia Lagerström - scenisk gestaltning
Ole Lützow-Holm - musikalisk gestaltning
Christina Molander - scenkonst & kommunikation
Staffan Mossenmark - performativ ljudkonst
Pia Muchin - fysisk gestaltning
Per Nordin - scenframställning
Cecilia Parsberg - fri konst
Kent Sjöström - teori och praktik
samt nationella/internationella gästlärare

Huvudlärare för det självständiga arbetet:
Jason Bowman
Cecilia Lagerström
Ole Lützow-Holm

Studenter
Ragnheiður Bjarnarson, Héctor García-Jorquera, Marika Hedemyr, Pontus Lidberg, Frej von Fräähsen, Monique Wernhamn 

Till vem vänder sig utbildningen?
Du är yrkesverksam konstnär med en rik och omfattande erfarenhet från fältet inom områdena fysisk gestaltning, dansfilm och/eller ljudkonst inom det performativa området.

Du söker till utbildningen med ett projekt – ett eget arbete – en frågeställning du vill undersöka och genomföra under dina två studieår.
Du vill utforska och undersöka kvaliteter, metoder och tankesätt inom fältet Contemporary Performative Arts.
Du har ett konstnärligt kommunikationsbehov som riktar sig utanför institutionen och mot det offentliga rummet – samhället.
Du är öppen för internationellt nätverksarbete och för att arbeta i olika miljöer.
Du vill dessutom fördjupa dig i att reflektera kring ditt yrkeskunnande och konstens roll i ett socialt och samhälleligt perspektiv.

Kontaktinformation

Catharina Bergil

Enhetschef,

Telefon:
0768-581247

Kontaktinformation

Pia Muchin

Studierektor,

Telefon:
031-786 5562

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta