Till startsida

Körpedagogisk kurs

En fördjupningskurs som förbereder för verksamhet i musik­livet som körledare, körinstruktör och kör­­konsu­lent. 
Utbildningen är fördelad på fyra terminer som omfattar vardera 15 högskolepoäng.

Sista ansökningsdag 16 april 2012

Antagningsprov 29 maj

Kursen omfattar bl a körtonbildning, dirigeringsteknik, interpretation, repertoarkunskap, körledningsmetodik, rörelse och improvisation.

Undervisningen är förlagd till tisdagar.

Huvudlärare är Gunnar Eriksson, Gunno Palmquist och Jan Yngwe. Gästlärare de senaste åren har varit bl a Anne Johansson, Mats Nilsson, Grethe Pedersen, Cecilia Rydinger Alin och Friederike Woebcken.

Syfte
Kursen i körpedagogik förbereder för specialiserade uppgifter i musiklivet som körledare, kördirigent, körpedagog och körkonsulent.

Kursmoment
Körtonbildning, dirigeringsteknik, interpretation, repertoarkunskap, körledningsmetodik, kör–rörelse–improvisation.

Undervisningen
äger rum vid Högskolan för scen och musik och organiseras i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar.
Därtill kommer organiserad auskultation och praktik i körer såväl inom som utanför Högskolan för scen och musik.
Undervisningens utgångspunkt är körlitteratur från olika epoker och genreområden.
Tyngdpunkten ligger på blandad kör, men kursmoment genomförs också för lika röster.
Undervisningen är huvudsakligen förlagd till en dag per vecka - tisdagar.
Kursen går på halvfart och omfattar totalt två läsår.

Redovisning och betyg
Kursen redovisas i samband med undervisning och praktik samt vid särskilda konserter. För genomgången kurs utfärdas betyget godkänd eller underkänd.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt körledarkompetens och sångkunskap.
Denna kompetens och kunskap prövas vid antagningsprov.

Urval
De sökande kommer att kallas till prov efter sista anmälningsdag. Provet består av två delar:
1. Dirigerings- och instuderingsprov. I provet bedöms gestik, kommunikationsförmåga och gestaltningsförmåga.
2. Sångprov
De sökande rangordnas utifrån lärarens bedömning av färdighetsnivån.

Studievägledning
Ytterligare information kan du få från utbildningsexpeditionen eller kursledaren Gunno Palmquist - se högerspalten

Kontaktinformation

Gunno Palmquist

Kursledare,

Telefon:
031-82 39 69

Kontaktinformation

Eva Blomgren

Utbildningshandläggare,

Telefon:
031-786 4196

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta