Till startsida

Drömarbete för konstnärer

Fristående kurs på masternivå, 3 hp.

Hur kan våra drömmar om natten bidra till konstnärlig kreativitet och leda oss vidare till personliga konstnärliga uttryck? Om detta handlar ”Drömarbete för konstnärer”.

Kursen riktar sig till konstnärer som har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande samt har yrkeserfarenheter inom sitt område.
Den äger rum 1-7 augusti 2013 på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium vid Kosterfjorden i Bohuslän.
Lärare är Robert Bosnak och Janet Sonenberg från USA, som har skapat en teknik att använda nattdrömmar i det konstnärliga arbetet.
Kursspråk är engelska med möjlighet till viss översättning om det skulle behövas.
I kursen ingår specifika övningar, enligt ovan nämnda teknik, föreläsningar och litteraturstudier. Läs mer om tekniken nedan.
Kursen ges på dag- och kvällstid under ovan nämnda period.
Möjlighet till kost och logi på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium finns och bekostas då av den studerande (c:a 2 500 kr).

Metoden i korthet

Konstnären tar med sig något från det konstnärliga arbetet som pockar på uppmärksamhet, som skaver. Det kan handla om ens rollkaraktär, regivision, bild, dans, musikstycke, skrivande eller annat som konstnären behöver få hjälp med att belysa och förstå på ett djupare plan. Hon berättar om detta för en person som kommer att hjälpa till att guida konstnären så att skavet får en förankring i konkreta inre bilder. Denna person kallas drömarbetare.

Drömarbetaren ser på berättelsen om skavet som om det vore en dröm. Konstnären försätter sig, med hjälp av drömarbetaren, i ett hypnagogiskt tillstånd, alltså så nära drömvärlden man kan komma utan att sova. Många menar att det är precis i det tillståndet som man är som mest kreativ och den egna föreställningsförmågan är som friast.
Konstnären får sedan hjälp med att komma in i sina inre bilder genom att gör dem så specifika och verkliga som möjligt. Därefter undersöker man tillsammans de känslor som de inre bilderna väcker och får samtidigt hjälp med att förankra dessa i sin kropp. Genom att fläta samman de inre bilderna, känslorna och förankringspunkterna i kroppen, bildas något man skulle kunna kalla ett nätverk av förkroppsligade känslominnen. Omkring fem sådana förankringspunkter, sammanflätade till ett nätverk, brukar vara vad man klarar av att hålla vid liv samtidigt.
Denna del av drömarbetet, som kallas inkubation, brukar ta 30-45 minuter.

För att underlätta det fortsatta drömarbetet får konstnären en slags minneskarta, i form av en streckgubbe, där man markerat förankringspunkterna i kroppen med tillhörande känsla och inre bild.
Med hjälp av denna streckgubbekarta aktiverar konstnären de olika känslominnena precis innan det är dags att somna för natten. Det koncentrerade arbetet tillsammans med drömarbetaren och aktiveringen inför natten lockar förhoppningsvis till sig en eller flera drömmar. Det är viktigt att skriva ner drömmen/drömmarna så fort man vaknat, annars finns det stor risk att de glöms bort.

I nästa steg, som alltså äger rum efter det att man drömt, återberättar man drömmen och guidas in i den på samma sätt som under första fasen, inkubationen. Precis som i inkubationsfasen har man, efter 30-45 minuters intensivt arbete, hittat ett antal förankringspunkter i kroppen. Drömvärlden har öppnat sig och berikat den konstnärliga processen på ett omedvetet plan. Tilltron till den egna kreativiteten och föreställningsförmågan har stärkts, liksom tilliten till kroppens signaler.
Den ”drömkropp” som på detta sätt fått liv blir en konkret hjälp i det fortsatta konstnärliga arbetet.

Anmälan

Sista ansökningsdag 15 mars 2013. Ansök via antagning.se
Till ansökningssidan
Frågor om ansökan: eva.blomgren@hsm.gu.se
Frågor kring kursens innehåll och praktiska saker som boende etc.: per.nordin@hsm.gu.se

Kontaktinformation

Eva Blomgren

Utbildningshandläggare,

Telefon:
031-786 4196

Kursplan för Drömarbete

Till kursplanen

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta