Till startsida

Vad innehåller utbildningen?

Huvudämne (90 högskolepoäng)
Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet i studentens huvudgenre står i centrum med stor möjlighet för den studerande att påverka undervisningens inriktning. Ensemblespel är en väsentlig del av kursen; att spela tillsammans med andra musiker och lära sig att förstå andra kulturers musik och därmed också utveckla det personliga musikaliska språket. Examensarbetet (15 högskolepoäng) är integrerat med huvudämnet. Undervisningen på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform.

Musikalisk grundkurs (67,5 högskolepoäng)
Musikteori och musikskapande har en framträdande roll i grundkursen och kopplas praktiskt till ensemblespel men anpassas även individuellt efter studentens förkunskaper. Begreppet världsmusik granskas kritiskt genom vetenskapliga och konstnärliga infallsvinklar, och olika kulturers musikhistoria och musikkultur jämförs. Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om och erfarenhet av frilansmusikerns arbetsmarknad har en framträdande roll. I musikalisk grundkurs ingår bl. a. kurser som musikteori, gehörslära,, musik och samhälle, ergonomi, den framtida yrkesrollen, etik och estetik, multimedia och musikaliskt lärande och turnéprojekt.

Personlig profil (22,5 högskolepoäng)
Inom ramen för utbildningens personliga profil ges möjlighet till fördjupning eller breddning inom skilda ämnesområden.

Examen
Konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning världsmusik, 180 högskolepoäng. 

Kurs- och programinformation
Mer detaljerad information om vilka kurser som ingår i utbildningen, kursplaner, utbildningsplanen och examensmålen hittar du här.

 

Kontaktinformation

Lars Ohlsson

Enhetschef,

Telefon:
031- 786 4013

Kontaktinformation

Jonas Simonson

Studierektor,

Telefon:
031-786 4133

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta