Till startsida

Konstnärligt kandidatprogram i musik

- inriktning världsmusik (180 högskolepoäng)

Musikmöten över alla gränser. På världsmusikutbildningen i Göteborg får du frihet att utveckla din egenart som musiker och möta musiktraditioner och instrumentalister från många av världens hörn. Samtidigt förbereds du för ett arbetsliv som frilans.

Musikerutbildningen med inriktning på världsmusik är för dig som vill fördjupa dig i nationell och internationell folkmusik, men också få en inblick i icke västerländsk konstmusik. Spännvidden rör sig alltså mellan allt från nordisk folkmusik till indisk konstmusik.

Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter för studenterna att träffa på musiker som inte delar samma musikaliska erfarenheter – det gör att man blir bättre på att hantera nya situationer. De får med sig verktyg för musikalisk kommunikation, oavsett plattform.”

Jonas Simonson,
kursansvarig, lärare och musiker

Många länder saknar egen utbildning i landets egen folkmusik – utbildningen i Göteborg fyller därför en unik funktion. Idag är det en internationellt känd och etablerad utbildning med sökande från hela världen. I klasserna just nu finns studenter från bland annat Kina, Palestina, Iran, Norge, Estland och Finland.

Följ med på en repetition inför en vinterkonsert - och möt några studenter och lärare som tycker till om utbildningen

Utbildningen ger dig som student stor frihet att utvecklas i ditt huvudinstrument, genom individuell undervisning och ensembler som sätts samman utifrån den genre du hör hemma i. Med utgångspunkt i studenternas musikaliska hemvist är läraren med och skapar en repertoar som speglar studenternas bakgrunder.

Det är en chans att fördjupa sig i sin genre, och samtidigt få influenser från andra. Jag tycker det finns väldigt mycket utrymme för personlig utveckling och kreativitet – det är en tillåtande atmosfär, där man kan söka nya uttryck”

Sofia Bergström, student

Men stort fokus ligger också på möten mellan vitt skilda musiktraditioner och instrument. Under de två första åren löper grundläggande kurser i det musikaliska hantverket utifrån teman som nordisk folkmusik, kubansk musik och musik från Mellanöstern. Du utmanas även att prova nya vägar genom olika ensemblekonstellationer och inspirerande lärare.
Varje termin bjuds också gästlärare och experter in för att du ska få chans att djupdyka i ett specifikt tema – allt från nordindisk konstmusik till improvisation och queerdans.

Jag uppskattar flexibiliteten väldigt mycket. Vi jobbar med klassisk musik och jazz samtidigt – det finns en frånvaro av gränser här.”

Bakr Khleifi, student

Under utbildningens gång förbereds du för arbetslivet som frilansare bland annat genom att ta ansvar för planering, bokning och marknadsföring av turnéer och konserter. Utbildningen samarbetar bland annat med Musikens hus, Musik i Väst och Musik i Västernorrland – där du lär dig spela för barn, hålla i workshops och genomföra längre turnéer.

Sista året genomför du ett examensarbete och en examenskonsert, där du som student har stor frihet att välja vad du vill fokusera på.
Det utbudsrika huset Artisten ger också möjlighet till nya experiment. Genom samarbete med andra studenter – till exempel improvisationsmusiker och skådespelarstudenter – kan musik, poesi och agerande få flyta in i varandra och ge upphov till nya kreativa uttryck.

Arbetsområden

Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande yrkesrollen som musiker med specialisering på folkmusik, konstmusik från andra kulturer och mötena mellan olika musikstilar. Vidare skall utbildningen ge verktyg för att kunna kommunicera med kulturlivet i det omgivande samhället, lära sig frilansbranschens förutsättningar och knyta kontakter i detta nätverk. Utbildningen kan även utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Kontaktinformation

Lars Ohlsson

Enhetschef,

Telefon:
031- 786 4013

Kontaktinformation

Jonas Simonson

Studierektor,

Telefon:
031-786 4133

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta