Till startsida

Student- och lärarutbyte

Nätverken som Högskolan för scen och musik deltar i ger lärare och studenter stora möjligheter till utbyten och fördjupat samarbete med andra institutioner inom musik- och scenområdena, både nordiska, europeiska och utomeuropeiska.

Nätverkens målsättning är att höja utbildningens kvalité, främja den internationella rörligheten över gränserna för studenter, lärare och övrig personal samt verka för större öppenhet när det gäller att tillgodoräkna studier och kvalifikationer i ett internationellt perspektiv; att göra studier internationellt jämförbara.

Utbytesstudier som fullgörs inom nätverken får inte beläggas med studieavgifter. Utbytesstudiernas längd måste vara minst tre månader och högst ett läsår. Studenter kan också, med ekonomiskt stöd av Erasmus, söka praktik utomlands.

För att vara behörig att ansöka om utbytesstudier måste studenten ha fullgjort ett år vid heminstitutionen med godkänt resultat. Utbytesstudierna äger numera oftast rum under andra läsåret eller höstterminen under tredje läsåret.

Så söker du utbyte som student vid Högskolan för scen och musik

Studenter vid Högskolan för scen och musik, som är intresserade av utbytesstudier, anmäler sitt intresse till någon av de internationella koordinatorerna i december, efter att ha rådgjort med sin utbildningsledare.
Den som söker utbytesstudier behöver inte göra audition, utan skickar i stället in en skiva med inspelningar. Den praktiska administrationen av ansökning/antagning ombesörjs av de internationella koordinatorerna vid de olika skolorna.

Sista ansökningsdag att internt lämna in sina utbytesansökningar är den 1 februari varje år.

Följande behöver du lämna in till internationell koordinator:

  • Ansökningsblankett med foto,

Erasmus ansökningsblanketter hittar du här
Nordplus ansökningsblanketter hittar du här

  • Inspelning med utdrag ur 3-4 musikstycken du själv väljer, helst olika stilar och epoker (totalt 10-15 minuter)
  • Intyg på tidigare utbildning inom musik eller scenområdet
  • Ett personligt "Letter of Motivation"

Det är en fördel om du också kan bifoga rekommendationsbrev från lärare.

Kom ihåg, du ska lämna in en omgång av dokumenten ovan för varje skola du söker till.

Du behöver även göra en ansökan online i det universitetsgemensamma systemet MoveOn senast 1 februari.
Klicka här för att göra din ansökan online

Kontaktinformation

Maria Larsson

Projektledare,

Telefon:
031 - 786 4113

Kontaktinformation

Ulf Sarner

Projektledare,

Telefon:
031-786 4179

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta