Till startsida

Inledning

De flesta utbildningarna vid Högskolan för scen och musik är till sin karaktär internationella. Lärare och studenter har goda möjligheter till utbyten och vi har många internationella gästlärare. Vi ingår i flera europeiska nätverk och bedriver samarbetsprojekt i bl a Palestina och Sydafrika.

Utbildningarna i världsmusik, folkmusik och improvisation har en stor andel internationella studenter och lärare, liksom masterprogrammet i symfoniskt orkesterspel.
Masterutbildningarna i musik och musikdramatik är anpassade till den nya europeiska utbildningsstrukturen och bygger vidare på såväl svenska som utländska grundutbildningar.
Musikal- och operautbildningarna utbildar också för en internationell arbetsmarknad.
Vi ingår i en mängd internationella nätverk och har årliga utbyten av studenter och lärare, både inom Europa och övriga världen. Organiserat samarbete pågår med Kuba och Palestina.
Kurser på engelska utvecklas kontinuerligt för att underlätta tillträde för utländska studenter. Kurser på engelska bidrar samtidigt till att förbereda de svenska studenterna för en internationell karriär.
En stor del av de lärare som undervisar vid Högskolan för scen och musik har ett internationellt arbetsfält.
Institutionens studenter och lärare deltar i en frekvent turné- och gästspelsverksamhet utanför Sveriges gränser och företar årligen studieresor utomlands.
Lärare/personal från högskolan deltar i internationella konferenser och bidrar därmed till att göra institutionen välkänd. Högskolan för scen och musik fungerar också ofta som värd för konferenser inom skilda områden såväl på grundutbildnings- som forskarnivå.

Via länkarna i vänsterspalten kan du läsa mer om vår internationella verksamhet.

Observera att Sverige införde studieavgifter höstterminen 2011 för studenter från länder utanför EES-området (EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Kontaktinformation

Maria Larsson

Projektledare,

Telefon:
031 - 786 4113

Kontaktinformation

Ulf Sarner

Projektledare,

Telefon:
031-786 4179

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta