Till startsida

Karin Nelson

är född i Skellefteå i Västerbotten.

Examina
2010 Filosofie doktorsexamen i musikvetenskap med konstnärlig kreativ inriktning vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
1991 Diplomutbildning 80 poäng, högskoleexamen på påbyggnadslinjen utbildning i musik vid dåvarande Musikhögskolan, Göteborgs universitet
1990 Orgelcertifikat vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam efter två års studier
1988 Kyrkomusikerexamen 160 p vid dåvarande Musikhögskolan, Göteborgs universitet
1983 Musiklärarexamen 160 p vid dåvarande Musikhögskolan i Piteå
1977 Organist- och kantorsexamen 

Utbildningar och anställningar
2012 Professor vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
2009 Academic writing, English, GU
2009 Handledning i forskarutbildning, GU
2006 Intern utbildning för utbildningsledare vid Högskolan för scen och musik
2005 Studierektorsutbildning, Göteborgs universitet
2006-08 Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen Högskolan för scen och musik
2005 Tillsvidareanställning universitetslektor i orgelinterpretation och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik
2001-2006 Studierektor för kyrkomusikerutbildningen vid dåvarande Musikhögskolan i Göteborg
1992-2003 Lärare i orgel vid dåvarande Musikhögskolan i Göteborg
1991-93 Lärare i orgel vid Musikhögskolan i Malmö
1991-2004 Organist i Haga församling, Göteborg 1998-2004 (tjänstledig under vissa perioder)
1990-92 Lärare i orgel vid Musikhögskolan i Piteå
1988-1993 Organist i Göteborgs Symfoniker
1987-1990 Församlingsmusiker i Christinae kyrka, tyska församlingen, Göteborg
1985- Frilansande musiker
1983-85 Vikarierande organist i Annedals församling, Göteborg
1982-83 Lärare i brukspiano vid Musikhögskolan i Piteå
1978-79 Lärare vid musikskolan i Skellefteå i ämnena blockflöjt samt sång och spel

Pedagogiska meriter
Undervisning i solistiskt orgelspel, liturgiskt orgelspel, improvisation och orgelmetodik/orgeldidaktik på olika nivåer sedan 1992 vid dåvarande Musikhögskolan i Göteborg och nuvarande Högskolan för scen och musik.

Konstnärligt utvecklingsarbete
2011   
KU-medel beviljade från Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet (GU) för arbete under 2012 med improvisationsprojekt tillsammans med Anders Jormin och Jonas Simonson
2010   
KU-medel beviljade från Konstnärliga fakulteten, GU för dokumentation av H. Scheidemanns Magnificatbearbetningar
2007, 2008 och 2009   
KU-medel beviljade från Konstnärliga fakulteten, GU för ett projekt om improvisation över genregränser tillsammans med Anders Jormin och Jonas Simonson
1990   
KU-medel från musikhögskolan i Piteå för att studera den engelska 1500-tals-samlingen Mulliner book.

Forskningsprojekt
Jag disputerade 2010 i ämnet musikvetenskap, konstnärligt kreativ inriktning vid Institutionen för kulturvetenskap vid Göteborgs universitet. Titeln på avhandlingen var Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings och behandlade både konstnärliga, musikvetenskapliga och pedagogiska perspektiv.

I avhandlingen ställer jag frågan vad dagens jazzskivor har gemensamt med gamla orgelmanuskript från 1600-talet? Enligt mina slutsatser användes många manuskript med orgelmusik av dåtidens organister i norra Tyskland som vår tids jazzmusiker använder cd-skivor, nämligen som ett redskap i processen att lära sig en annan musikers spelsätt som gärna kunde kopieras och efterliknas av andra. Avhandlingen behandlar musiknotation under en historisk period då organister var kända för att improvisera. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur 1600-tals organister i norra Tyskland lärde sig att improvisera och jämföra denna metod med tillvägagångssätt som används av improvisationsmusiker i dag. Jag lyfter fram exempel från flera kompositörer, bl a J S Bach, Beethoven och Liszt där det framgår att de ofta utgick ifrån en redan noterad komposition när de improviserade. Detta var ett tillvägagångssätt som jag använde vid konserten i Vasakyrkan i samband med disputationen. Utifrån redan komponerad musik, bl a J S Bachs h-mollpreludium, Chick Coreas Spain och Arnold Schönbergs Fragment, släppte jag successivt de olika förlagorna och gjorde egna orgelimprovisationer. Jag menar att detta sätt att spela i högsta grad är exempel på historiskt spelsätt, ett begrepp som annars används med en helt annan betydelse i diskussionen om bl a artikulation, fingersättning och instrumentval Andra områden som behandlas i avhandlingen är Luthers syn på Maria och historik kring användandet av Magnificat i liturgin.

CD-inspelningar
Seven Magnificat settings for Organ and two Anonymous settings (dubbel-cd) Intim musik, 2010

Songs in meantone
tillsammans med Anders Jormin, och Jonas Simonson
Footprint Records, 2010

Magnificat
Motette, 2009

In winds, in light
tillsammans med Marilyn Crispell, Anders Jormin, Raymond Strid och Lena Willemark
ECM, 2004

Porträtt av en orgel
Digitalfabriken, 2001

Heinrich Scheidemann works for Organ Vol. 2
Naxos, 1999

Jul i Haga
Proprius, 1993

Publikationer
Nelson, Karin. Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings. PhD diss., University of Gothenburg, 2011.

Nelson, Karin. “ECHO/Göteborg, une ville capital”. Orgues nouvelles, Abbeville: 2010 (10), 35.

Nelson Karin & Karl Nelson. “New organ: The Haga church, Göteborg, Sweden”. The Organ Yearbook. Cambridge: 1994 (24), 125-131.

Nelson, Karin. ”Jubilaren Heinrich Scheidemann: organist i Catharinen Kirche i 1600-talets blomstrande Hamburg”. Kyrkomusikernas Tidning, Ytterby: 1996 (62:16), 332-336.

Recension av Pieter Dirksens bok “Heinrich Scheidemann’s Keyboard Musc: Transmission, Style and Chronology”. Het Orgel 104: 2004 (1), 40-43.

Ej publicerat material
Jormin, Anders, Karin Nelson och Jonas Simonson. Beskrivning av ett konstnärligt utvecklingsprojekt. Improvisation: olika språk under samma tak. Skriftlig rapport till Anna Lindal, dekan vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet: 2009.
 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta