Till startsida

Monica Lindgren

Fil dr och docent i musikpedagogik
Ämnesföreträdare för Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Pågående forskning:
Monica Lindgren arbetar för närvarande med forskningsprojektet El Sistema – villkor för musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext. Syftet med forskningsstudien är att undersöka den sociala och musikaliska lärandekontext som El Sistema i Göteborg utgör.

El Sistema Göteborg, som vuxit fram ur ett samarbete mellan Kulturskolan i Angered och Göteborgs symfoniker, tar avstamp i en venezuelansk modell där syftet är att använda orkestermusik som verktyg för bans och ungas sociala och mänskliga utveckling. Forskningsprojektet finansieras av Högskolan för scen och musik och drivs i samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Hon arbetar även sedan 2012 med Skolverkets nationella utvärdering av grundskolans musikämne. Utvärderingen beräknas vara klar 2014. Finansiering: Skolverket

Tidigare forskning:
Monica Lindgren har sedan doktorsexamen 2006 varit verksam i flera större externfinansierade projekt, samtliga med fokus på lärande och undervisning inom det estetiska området.
Det senaste forskningsprojektet, ”Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen” (finansierat av VR) redovisades under året 2012. Projektet involverade tio av landets lärosäten med lärarutbildning riktad mot förskola och grundskolans tidigare år.

Till Monica Lindgrens publikationslista

Undervisning:
Monica Lindgren examinerades som lärare i musik och svenska 1983 och var därefter verksam som lärare inom grundskola och kulturskola. Sedan 1990 har hon haft anställning inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet och vid Högskolan Väst. Från och med 2008 är hon anställd vid Göteborgs universitet, där hon undervisar inom lärarutbildningen samt på forskarutbildningsnivå.

Samverkan/Övrigt:
Monica Lindgren är ordförande i fakultetskollegiet
Kollegiet för konstarter och lärande - till hemsidan

Hon är en av temaledarna för det estetiska temat vid
forskarskolan CUL - till hemsidan

Under mandatperioden 2012-2015 är hon ordinarie ledamot i Konstnärliga fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet.

Kontakt
E-post: Monica.Lindgren@hsm.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta