Till startsida

Per Nordin

Per NordinJag är lektor i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik.
Efter examen från skådespelarutbildningen vid Statens scenskola i Göteborg 1975 har jag arbetat som skådespelare, regissör, dramatiker och – främst - teaterlärare.
Mestadels har detta skett i Göteborg men även vid t.ex. University of Wisconsin i Milwaukee, USA.
Jag har undervisat på Göteborgsskolan sedan 1979, i början i projekt men från 1991 på heltid. 1995 tilldelades jag Göteborgs universitets pedagogiska pris.

Under sammanlagt 4 ½ år var jag högskolerektor för de sceniska utbildningarna vid Göteborgs universitet – skådespelare, musikalartister och operasångare. Innan dess var jag studierektor för skådespelarutbildningen under ett flertal år.

Numera är jag huvudlärare i scenisk gestaltning. Jag ingår även i det konstnärligt-pedagogiska råd och i den ledningsgrupp som finns vid skådespelarutbildningen. Jag undervisar i scenframställning och i det ämne som populärt går under namnet “Yat-tekniken”.
Det senare har utvecklats från det arbete som Rudolf Laban och William Carpenter påbörjade i slutet av 1950-talet. Efter Labans och Carpenters död strukturerades och utvecklades metoden – kallad ”Movement Psychology” - av Yat Malmgren till att bli en träningsmetodik för skådespelare. Tekniken togs till Göteborg av Yat Malmgren i slutet av 1960-talet. Den har lärts ut vid Göteborgsskolan sedan dess.

Under utbildningen vid Statens scenskola undervisades jag av bl.a. just Yat Malmgren. En annan för mig betydelsefull lärare vid skolan var Frantisek Veres. Jag har även studerat för Doreen Cannon och Uta Hagen. Studierna för dessa teaterpedagoger – främst Doreen Cannon - har starkt påverkat hur jag nu själv undervisar, inte bara i den “vanliga” scenframställningen utan även i “Yat-tekniken”.

Det viktigaste i båda dessa ämnen är att de blivande skådespelarna hittar en för dem själva fungerande metod och teknik. Ingen metod värd namnet kan fungera ”utanför” skådespelaren. Och ingen metod är allmän och statisk.
Som jag ser det är det främst just det som en skådespelarutbildning kan ge sina studenter. Genom en medveten teknik skapas självtillit och mod att skapa eget.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta