Till startsida

Om högskolan

Högskolan för scen och musik utbildar komponister, lärare i musik och teater, musikalartister, musiker inom många genrer, operasångare, performanceartister och skådespelare.

Med det har vi en unik bredd bland konstnärliga högskolor i Sverige och unika möjligheter att samarbeta över genregränser. Våra dryga 150 lärare är ofta verksamma vid flera olika utbildningar liksom de många gästlärare som besöker oss under kortare eller längre perioder. Antalet studenter är c:a 700. Huset Artisten, färdigt 1992, tillgodoser behoven av lokaler för våra skiftande verksamheter.

Skolan leds under tiden en ny prefekt rekryteras av tillförordnade prefekten Anna Maria Koziomtzis.

Högskolan för scen och musik är den största av institutionerna inom den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Tillsammans med fakulteten bedriver vi forskarutbildning och forskning inom flera olika fält.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta