Till startsida

Forskningsmiljön

 

Många av lärarna på Högskolan för scen och musik är verksamma som konstnärer eller pedagoger utanför universitetet. Deras verksamhet vid högskolan är inte renodlad konstnärlig forskning, men eftersom konstnärlig teknik och erfarenhet utgör nycklar till konstnärlig och konstpedagogisk forskning, är denna konstnärliga miljö en nödvändig förutsättning för vår forskningsmiljö.

Lärarnas konstnärliga och pedagogiska arbete är inte högskolans egendom. Tvärtom, det lärarna gör som konstnärer eller pedagoger utanför universitetet är deras eget verk. Men deras erfarenheter blir en viktig del av vår miljö. Forskning kräver kunskap och expertis inom brett fält av konstnärliga och pedagogiska praktiker och platser.
Ingen enskild konstnär/forskare/pedagog arbetar isolerad från andra. Varje individ har sin egen kompetens, sin egen marknad och sin egen kulturella status.
 Trots det interagerar alla dessa människor med varandra för att upprätta en konstnärlig och konstpedagogisk miljö.

Högskolan för scen och musik har t.ex. expertis inom musik och teater i en rad olika europeiska, asiatiska, afrikanska, amerikanska och Mellanöstern-kontexter.
Genom att använda dessa kunskaper uppmuntras forskare och studenter att reflektera över konstnärligt arbete och konstpedagogiska praktiker, att ställa alternativa frågor och att erbjuda alternativa svar, vilket gör det möjligt för oss att bättre fånga det som idag är angeläget när det rör såväl konstnärlig form, innehåll, sammanhang och förändring som konstdidaktiska strategier och val.

 

 

 

Kontaktinformation

Per Anders Nilsson

Viceprefekt forskning och utveckling,

Telefon:
031-786 4031

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta