Till startsida

Avhandlingar

Här presenteras de avhandlingar som avlagts vid Högskolan för scen och musik från 2006.

Avhandlingarna kan köpas via Samlade skrifter

De flesta går att läsa via GUPEA - Gothenburg University Publications Electronic Archive
Länk till Gupea

Maria Bania:”Sweetenings” and ”Babylonish Gabble” : Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries
(ArtMonitor 2008) Musikalisk gestaltning

Elisabeth Belgrano: 'Lasciate mi morire' o 'faro la finta pazza'
Embodying vocal nothingness on stage in Italian and French 17th century operatic laments and mad scenes. A Music Research Drama Thesis in a Prologue and 3 Acts

(ArtMonitor 2011) Scenisk gestaltning

Cecilia Björck: Diskurser om genus, populärmusik och social förändring
(ArtMonitor 2011) Musikpedagogik

Carina Borgström-Källén: När musik gör skillnad. Genus och genrepraktiker i samspel
(ArtMonitor 2014) Estetiska uttrycksformer med inriktning på utbildningsvetenskap

Lena Dahlén: Jag går från läsning till gestaltning
(Gidlunds förlag 2012) Scenisk gestaltning

Ulf Friberg: Den kapitalistiska skådespelaren – Aktör eller leverantör?
(Bokförlaget Korpen 2014) Scenisk gestaltning

Kim Hedås: Linjer. Musikens rörelser - komposition i förändring
(ArtMonitor 2013) Musikalisk gestaltning

Anders Hultqvist: Trädgården (med gångar som förgrenar sig) – några ingångar till en kompositorisk praktik
(ArtMonitor 2013) Musikalisk gestaltning (i samarbete med institutionen för kulturvetenskaper)

Per Högberg: Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång
(ArtMonitor 2013) Musikalisk gestaltning

Katarina A Karlsson
Think'st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1617)
(ArtMonitor 2011) Musikalisk gestaltning

Sven Kristersson: Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube
(ArtMonitor 2010) Musikalisk gestaltning

Tina Kullenberg: Signing and Singing - Children in Teaching Dialogues
(ArtMonitor 2014) Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (musik)

Anniqa Lagergren: Barns musikkomponerande i tradition och förändring
(ArtMonitor 2012) Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Monica Lindgren: Att skapa ordning för det estetiska i skolan
(ArtMonitor 2006) Musikpedagogik

Per Anders Nilsson
A Field of Possibilities: designing and playing digitala musical instruments
(ArtMonitor 2011) Musikalisk gestaltning

Ragnhild Sandberg-Jurström: Att ge form åt musikaliska gestaltningar - en socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör
(ArtMonitor 2009) Musikpedagogik

Sten Sandell: På insidan av tystnaden – en undersökning
(ArtMonitor 2013) Musikalisk gestaltning

Harald Stenström: Free Ensemble Improvisation
(ArtMonitor 2009) Musikalisk gestaltning

Svein Erik Tandberg: Imagination, Form, Movement and Sound - Studies in Musical Improvisation
(ArtMonitor 2008) Musikalisk gestaltning

Anders Tykesson: Musik som handling. Verkanalys, Interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d’Archi
(ArtMonitor 2009) Musikalisk gestaltning

Cecilia Wallerstedt: Att peka ut det osynliga i rörelse - en didaktisk studie av taktart i musik
(ArtMonitor 2010) Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Vidar Vikøren: Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800-1850. Med et tillegg om registreringspraksis.
(ArtMonitor 2007) Musikalisk gestaltning

Olle Zandén: Samtal om samspel Kvalitetsuppfattningar i
musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet
(ArtMonitor 2010) Musikpedagogik

Marie Heléne Zimmerman Nilsson: Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i
ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan
(ArtMonitor 2009) Musikpedagogik

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta