Till startsida

Mot ett konstmusikens utvidgade fält

Finansierat av Vetenskapsrådet
Huvudsökande: Ole Lützow-Holm, Högskolan för scen och musik

Projektet börjar i det konstnärliga arbetet, kopplat till frågor om interpretationens reella förutsättningar att gå i dialog med verket.
Det består av musikalisk komposition och instudering, av konsertframföranden, seminarier och texter om musik samt av pedagogisk implementering genom ett nätverk som förbinder Göteborg med Stockholm, Oslo och Wien.

Kontakt: Ole.Lutzow-Holm@hsm.gu.se

Utförligare beskrivning av forskningsprojektet (pdf)

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta