Till startsida

Postdramatisk teater som metod och praktisk teori innanför respektive utanför akademien

Projektet startar hösten 2010.
Projektinnehavare: Cecilia Lagerström och Pia Muchin

Syftet med projektet är
- att undersöka och formulera Pia Muchins respektive Cecilia Lagerströms praktik i förhållande till teoribildningen kring postdramatisk teater
- att lyfta fram postdramatiska metoder och synsätt i teaterutbildningen, scenkonstformer som ofta marginaliseras inom teaterakademier i Sverige
- att belysa norm och identitet i den postdramatiska teatern, utifrån olika betraktelsevinklar: inifrån respektive utifrån akademien
- att bidra till den nationella debatten om postdramatisk teater utifrån två specifika postdramatiska praktikers röster
- att utveckla former för reflekterande gestaltning, bl.a. i form av ”performance-lecture”

Kontakt: Cecilia.Lagerstrom@hsm.gu.se, Pia.Muchin@hsm.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta