Till startsida

På gränsen

– ett utforskande av gränslandet mellan tradition, nyskapande, komposition och improvisation

Folkmusiken har haft en oerhört snabb utveckling de senaste 30 åren, och många banbrytande grupper och projekt har sett dagens ljus.

Detta konstnärliga utvecklingsprojekt vill betrakta denna musik på ett nytt sätt, och utifrån de erfarenheter vi gör under resans gång dra egna och nya slutsatser vad gäller möjligheterna i mötet mellan tradition och nyskapande, komposition och improvisation.

I detta gränsland, med rötter i traditionsmusik från Norden, möter nykomponerat material lösare strukturer och fri improvisation. I den lilla ensemblen finns möjlighet att utveckla det intuitiva samspelet och att lösa upp gränserna mellan förare och följare. Vi vill också vara kreativa i instrumentationen och utforska nya klangmöjligheter i kombinationen av våra instrument.

Mats Edén, Mattias Perez och Jonas Simonson har alla tre starka rötter i en nordisk nyskapande folkmusiktradition, med stor erfarenhet av ensemblespel i många olika former. Var och en kommer att bidra med sina infallsvinklar och erfarenheter i projektet och till den nya plattform som skapas.

Kontaktperson: Jonas Simonson
E-postadress: Jonas.Simonson@hsm.gu.se

Trio Trana live

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta