Till startsida

In i bruset

Gestaltande musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av det nutida ljudrummet.
Huvudsökande: Catharina Dyrssen, Chalmers Tekniska Högskola
Inom musikalisk komposition deltar lärarna Staffan Mossenmark och Anders Hultqvist från Högskolan för scen och musik.

Forskargruppen Urban Sound Institute (USIT) förenar Chalmers Arkitektur, Högskolan för scen och musik och Konstfack, Stockholm.
Gruppen ser sig som undersökande rumskompositörer med specialkompetenser i musikalisk komposition, arkitektur-stadsbyggnad, ljudkonst, ljuddesign och teknisk akustik.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta