Till startsida

Pågående forskning

El Sistema – villkor för musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext
Finansierat av Högskolan för scen och musik
Docent Monica Lindgren
Läs mer om projektet

For a Change
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Professor Einar Nielsen

The Guitar as a Vehicle for New Music Performance Practice
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Ming Tsao

Improvisation - olika språk under samma tak
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Professor Karin Nelson tillsammans med professor Anders Jormin och universitetsadjunkt Jonas Simonson

In i bruset. Gestaltande musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av det nutida ljudrummet.
Huvudsökande: Catharina Dyrssen, Chalmers Tekniska Högskola
Inom musikalisk komposition deltar lärarna Staffan Mossenmark och Anders Hultqvist från Högskolan för scen och musik.

Interpretativa frågeställningar kring J. S. Bachs
”Geistliche Lieder und Arien”

Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Professorerna Gunnar Forshufvud och Johannes Landgren

IT i skolan - hur påverkar det ämnen som musik, bild och svenska?
Professor Bengt Olsson

Mellan Östern och Norden
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt Sten Källman

MIROR
Musical Interaction Relying on Reflection
The MIROR Project deals with the development of an innovative adaptive system for music learning and teaching based on the reflexive interaction paradigm.
Professor Bengt Olsson

Modal och klanglig improvisation från två perspektiv
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Universitetslektor Anders Hagberg

Postdramatisk teater
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Universitetslektorerna Cecilia Lagerström och Pia Muchin

På gränsen
– ett utforskande av gränslandet mellan tradition, nyskapande, komposition och improvisation
Jonas Simonson/Mattias Pérez/Mats Edén

Rune´s Relay
Finansierat av NKU, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt Palle Dahlstedt


Kontaktinformation

Anders Carlsson

Forskningssamordnare,

Telefon:
031-786 4338

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta